OMEGA Test

OMEGA Test polega na określeniu i wskazaniu zapotrzebowania organizmu człowieka na kwasy omega. Kwasy tłuszczowe omega-6 spożywane w odpowiednich ilościach wspomagają organizm i jego prawidłowe funkcjonowanie. Niestety zbyt duża ich ilość dostarczana z codzienną dietą może powodować wręcz odwrotne skutki i przyczyniać się do przewlekłych stanów zapalnych.

Czemu służą informacje uzyskane z badania?

  • zmianie dotychczasowego sposobu odżywiania i profilaktyce chorób cywilizacyjnych;
  • zmniejszeniu ryzyka poronienia i stanu przedrzucawkowego u kobiet w ciąży;
  • ułatwieniu prawidłowego rozwoju komórek nerwowych u dzieci, a co za tym idzie: dłuższego skupienia, łatwości nauki oraz zwiększeniu odporności organizmu dziecka;
  • przywróceniu dobrego nastroju i świetnej formy;
  • prawidłowej pracy serca, jego regeneracji i przeciwdziałaniu zawałom, wylewom oraz miażdżycy;
  • regeneracji po treningu poprzez regenerację uszkodzeń mięśni;
  • poprawie wyglądu, nawilżenia i kolorytu skóry oraz przeciwdziałaniu starzeniu;
  • ochronie mózgu przed starzeniem się i zachowaniu zdolności poznawczych osób starszych.

Przebieg badania

Do wykonania badania OMEGA Test jest wykorzystywana analiza suchej kropli krwi (ang. Dried blood spots – DBS).

W trakcie wizyty pobieramy od Pacjenta pięć kropli krwi, które umieszczamy na specjalnej karcie transportowej. Na wyniki czeka się około 3 tygodni, a na ich podstawie lekarz lub dietetyk jest w stanie przygotować odpowiednią dietę i/lub suplementację.