Konsultacje dietetyczne

Konsultacje dietetyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Konsultacja dietetyczna z analizą składu ciała

189 zł
 • analiza składu ciała na analizatorze medycznym,
 • pomiary antropometryczne,
 • wywiad lekarski (poznanie historii chorób i dolegliwości pacjenta),
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego,
 • wstępna porada dietetyka dotycząca problemu, z którym pacjent zgłasza się do poradni.
 • Analiza składu ciała wykonywana jest wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest to możliwe medycznie.
 • Konsultacja nie zawiera ułożenia jadłospisu.

Konsultacja dietetyczna dla dzieci i młodzieży

189 zł

Konsultacje dla dzieci i młodzieży, w trakcie których przedstawiana jest wiedza na temat właściwego odżywiania. Zamiast układać szczegółowe jadłospisy dla dzieci, staram się uświadamiać młodych ludzi, czym jest niewłaściwe odżywianie oraz jakie pożytki mogą wyniknąć ze stosowania zdrowej diety.
To najważniejszy cel, jaki staram się realizować podczas spotkań.
Analiza składu ciała wykonywana jest w zależności od wieku dziecka. Konsultacja nie zawiera ułożenia jadłospisu.

By świadczone przez nas usługi były jak najwyższej jakości, a ceny optymalne, stosujemy system zadatkowy, dzięki któremu na wizyty umawiają się osoby, którym realnie na tym zależy.

 1. Na poczet pierwszej konsultacji w gabinecie, pobierany jest zadatek w wysokości 50 zł. Zadatek przepada w momencie, gdy wizyta nie zostanie odwołana do 24h.
 2. Gdy Pacjent odwoła wizytę w okresie wcześniejszym niż 24h przed umówioną wizytą, wtedy zadatek zostaje przesunięty na kolejną wizytę.
 3. Zadatek prosimy wpłacać na konto nr: 46 1050 1025 1000 0092 3206 8933, w tytule wpisując: imię i nazwisko, zadatek na pierwszą konsultację. Od dnia wstępnej rezerwacji wizyty, zadatek musi być zaksięgowany w ciągu 2 dni roboczych. W innym wypadku wizyta zostaje anulowana systemowo.
 4. Rezerwacja terminu wizyty jest dokonywana w momencie, gdy zadatek zostanie zaksięgowany na koncie.
 5. Brak wpłaty zadatku jest równoważny z rezygnacją z usługi.