REGULAMIN PORADNI

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych.

STRELMEDICA jest usługodawcą i świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych na rzecz pacjentów (zwany dalej „Usługodawcą”). Usługi świadczone przez dietetyka dotyczą oferty przedstawionej na stronie internetowej www.strelmedica.pl oraz w gabinecie dietetycznym przy ul. Światowida 47 lok. 32 w Warszawie. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz zobowiązanie się do opłacenia kosztu usługi zgodnie z cennikiem. Opłata za usługę określana jest na podstawie Cennika zamieszczonego na stronie https://strelmedica.pl/cennik/ oraz w gabinecie (zwany dalej „Cennik”). Pacjentem jest każda osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę (zwany dalej „Pacjentem”). Pacjentem stałym jest osoba korzystająca regularnie z usług STRELMEDICA, ponad 6 miesięcy, stawiająca się na kontrole co miesiąc.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz Cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu lub Cenników jego doręczenie Pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.strelmedica.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji.

W szczególnych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do nie podjęcia współpracy, kiedy oczekiwania Pacjenta nie są do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Pacjent odmawia wykonania zleconych badań, a wg dietetyka są one niezbędne do dalszego stosowania diety.

II. Zasady umawiania Pacjentów na wizytę

Na każdą wizytę Pacjent powinien zapisać się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Pacjenci zapisywani są w możliwych, wolnych terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dietetyk nie udziela konsultacji poza godzinami pracy gabinetu przez telefon, Skype ani w innym miejscu niż bezpośrednio w gabinecie w godzinach pracy. Oficjalna droga komunikacji to mail, SMS lub telefon, wiadomości wysyłane poprzez media społecznościowe (Instagram, Facebook etc.) lub przez Skype nie będą honorowane.

W związku z potrzebą zapewnienia Pacjentom optymalnych cen i najwyższej jakości obsługi obowiązuje system zadatkowy. Zadatek w wysokości 100 zł pobierany jest na poczet pierwszej konsultacji w gabinecie. W przypadku nie odwołania wizyty w ciągu 24h przed spotkaniem – zadatek przepada. Zadatek jest ważny maksymalnie do 2 miesięcy od wpłynięcia przelewu. Zadatek należy przesłać na numer konta: 46 1050 1025 1000 0092 3206 8933, tytułem: imię i nazwisko, zadatek na pierwszą konsultację.

Rezerwacja terminu wizyty zostanie dokonana po zaksięgowaniu zadatku na koncie. Brak wpłynięcia zadatku oznacza rezygnację z usługi. W przypadku odwołania wizyty w czasie powyżej 24h zadatek zostanie przesunięty na kolejną wizytę.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Dlatego prosimy aby Pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

Recepcja nie prowadzi listy rezerwowej Pacjentów, nie ma także obowiązku informowania zainteresowanych Pacjentów zwolnieniem dogodnego terminu. Po stronie Pacjenta leży dowiadywanie się czy termin, którym jest zainteresowany uległ zwolnieniu.

Pacjenci korzystający z usługi on-line, zobowiązani są do opłacenia całej wizyty po umówieniu terminu (zamiast samego zadatku). Bez opłaconej wizyty z góry nie ma możliwości odbycia konsultacji.

III. Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie Pacjenci zobowiązani są do zapoznania się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Po konsultacji przedstawiony Pacjentowi jest plan określający jakie kroki należy podjąć i wstępny kosztorys usług.

Pacjenci korzystający z usługi on-line, zobowiązani są do zapoznania się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Opłata za konsultację/jadłospisy jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżki 10% na pierwszą konsultację, rabat nie łączy się z innymi promocjami.

IV. Odwoływanie wizyt

W interesie Pacjenta jest powiadomienie gabinetu z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji z umówionej wizyty. Pacjent, który nie zgłosił się na wizytę i uniemożliwił przyjęcie w tym czasie innego pacjenta, traci wizytę, której koszt ujęty jest już w danym pakiecie – wizyta przepada. Jak tego uniknąć? Wystarczy odwołać wizytę telefonicznie, poprzez SMS lub mailowo na 24 godziny przed planowanym terminem wizyty. Odwołanie wizyty poprzez wysłanie wiadomości przez media społecznościowe (Facebook, Instagram etc.) lub poprzez Skype nie będzie honorowane.

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent. Usługodawca może odstąpić od tej zasady w przypadku uzasadnionych okoliczności.

V. Pakiety

Oferujemy Pacjentom współpracę na zasadzie Pakietów usług:

Pakiet JUST lub DUET-JUST (Pakiet dla samodzielnych) – 2 kontrole, 2 jadłospisy, szczegółowe zalecenia pod dolegliwości i choroby.

Pakiet EASY lub DUET-EASY (Pakiet dla oszczędnych) – 4 kontrole, 4 jadłospisy, szczegółowe zalecenia pod dolegliwości i choroby, kontakt z dietetykiem, wskazówki dotyczące ogólnych zasad zdrowego żywienia, poradnik konsumenta w formie e-booka, zamienniki i miary kuchenne.

Pakiet LIFE lub DUET-LIFE (Pakiet na życie) – 6 kontroli, 6 jadłospisów, szczegółowe zalecenia pod dolegliwości i choroby, kontakt z dietetykiem, wskazówki dotyczące ogólnych zasad zdrowego żywienia, poradnik konsumenta w formie e-booka, zamienniki i miary kuchenne, 5% zniżki do wykorzystania w Vijana Studio Urody, 5% zniżki na badania genetyczne wykonywane w naszym gabinecie, 10% zniżki na zakupy suplementów w gabinecie.

Pakiet kontroli (5 lub 10 kontroli) – ilość kontroli zgodna z wybranym pakietem.

Pakiety nie obejmują konsultacji – pierwszej wizyty u dietetyka. Jej koszt należy doliczyć do ceny pakietu.

Poszczególne elementy pakietu nie są wyceniane indywidualnie.

W sytuacji niewykorzystania jakiegokolwiek elementu składowego, zapłacone przez Pacjenta środki nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny składnik pakietu. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania zwrotów.

Wszelkie usługi nie objęte w Cenniku są wyceniane indywidualnie.

VI. Termin ważności pakietów

Pakiet I – termin ważności: Pacjent uprawniony jest do wykorzystania wszystkich świadczeń przewidzianych w pakiecie w terminie dwóch (2) miesięcy od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu.

Pakiet II – termin ważności: Pacjent uprawniony jest do wykorzystania wszystkich świadczeń przewidzianych w pakiecie w terminie czterech (4) miesięcy od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu.

Pakiet III – termin ważności: Pacjent uprawniony jest do wykorzystania wszystkich świadczeń przewidzianych w pakiecie w terminie sześciu (6) miesięcy od dnia otrzymania pierwszego jadłospisu.

Usługodawca nie ma obowiązku informowania Pacjenta o terminie ważności wykupionego pakietu.

VII. Zwroty

Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania zwrotów częściowych ani całościowych za wykupiony pakiet czy konsultację.

W sytuacjach wyjątkowych, gdzie Pacjent nie ma możliwości wykorzystania opłaconego pakietu (ciężka choroba, śmierć etc.) zwrot może być wykonany tylko i wyłącznie po okazaniu paragonu/wydruku z terminala w terminie do 30 dni od dnia zakupu.

VIII. Zasady reklamacji

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek nie stosowania się do ustalonego planu żywieniowego lub stosowania diety przez osoby postronne, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane dietetykowi.

Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

 IX. Jadłospisy

Wszystkie indywidualnie przygotowane jadłospisy są specjalnie zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu.

Po zapoznaniu się z jadłospisem, w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez Pacjenta, dopuszczalna jest jednorazowa korekta jadłospisu, jedynie w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie spożyć danego dania ze względu na nietolerancję lub alergię na dany składnik żywieniowy.

Jadłospisy są przygotowywane tylko po odbyciu wizyty kontrolnej. Warunkuje to aktualne/ zmienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu podczas stosowania diety.

Pacjenci korzystający z usługi on-line, kolejny jadłospis otrzymują jedynie po przesłaniu pełnych pomiarów antropometrycznych oraz masy ciała. Jest to jedyna metoda na ocenę postępów pacjenta oraz przygotowanie właściwego jadłospisu.

Wszelkie zalecenia i jadłospisy układane są zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, praktyką i wiedzą dietetyczną oraz kliniczną. Nie ma możliwości układania zaleceń i jadłospisów na życzenie Pacjenta, które będą służyły na jego niekorzyść zdrowotną.

Tutaj możesz pobrać aktualny regulamin naszej poradni.

Ochrona prywatności.

Wszystkie dane podane przez pacjenta będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi (programu żywieniowego) i są poufne (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację regulaminu, oraz jest zobowiązaniem pacjenta do udzielania prawdziwych informacji o swoim obecnym stanie zdrowia.

Zapraszamy do współpracy!